Proč by africké země měly zastavit odliv mozků

African Update – 01/05/12

Při oslavách Mezinárodního svátku práce bychom si měli uvědomit, že jedním z nejvážnějších problémů, jemuž africký kontinent musí čelit, je brain drain – odliv mozků. Termín brain drain označuje současný fenomén úniku lidského kapitálu, týkající se tisíců vzdělaných, vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří každoročně opouštějí své země a nacházejí pracovní příležitosti v rozvinuté části světa.

Následně africké země ztrácejí svůj nejlepší lidský kapitál, a navíc mají velké výdaje se vzděláváním těch, kteří je nahradí a někdy platí obrovské sumy peněz zahraničním expertům. Je proto nezbytně nutné tento problém zvrátit a zároveň vybudovat kapacity a efektivně je využívat, jestliže se africký kontinent nemá ocitnout na ještě větší periferii, než už je.

Africký kontinent s populací téměř 850 milionu lidí má podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) pouze dvacet tisíc vědeckých pracovníků a inženýrů, což je asi 3,6% z počtu těchto odborníků celosvětově. Podle IOM jedna třetina z nich v současné době pracuje v západní Evropě, Spojených státech, Kanadě a Austrálii.

Podle Rozvojového programu OSN (UNDP) jen z Nigérie praktikuje více než 30 000 lékařů ve Spojených státech, zatímco se nigerijské zdravotnictví potýká s akutním nedostatkem zdravotníků. Z Ghany odešlo asi 60% lékařů, kteří doma získali v osmdesátých letech dvacátého století své vzdělání. Ze zdrojů IOM vyplývá, že v USA pracuje více afrických vědců a inženýrů než v Africe.

Vyjádřeno v penězích, pak podle dr. Dejene Areda z Etiopie Afrika ročně přichází o čtyři miliardy USD tím, že nejkvalitnější odborníci hledají lepší práci v zahraničí.

Dále uvádí, že v Etiopii je pouze jediný řádný profesor ekonomie, zatímco v USA je jich sto. Z každých 100, kteří byli na zahraničních stážích mezi lety 1982 a 1997, se jich 35 nevrátilo zpět do Afriky a více než 32 000 vysokoškoláků s titulem Ph.D. žije mimo Afriku, coby akademičtí běženci.

A nejsou to pouze oni – afričtí učitelé nyní pracují ve Velké Británii, kde je akutní nedostatek kvalifikovaných učitelů.

Podle Richarda Lucase, ředitele základní školy ve Východním Londýně, výuka v jeho škole závisí na učitelích ze zahraničí, včetně Afriky. Před pár lety bylo na přijímacích pohovorech na 150 potenciálních pracovníků z Port Elizabeth a Johannesburgu.

Ale proč k jejich odlivu dochází? Není pochyb o tom, že to jsou právě oni, které africké země tak potřebují pro rozvoj své ekonomiky. Když odejdou, není možné, aby své neocenitelné znalosti a zkušenosti předali další generaci Afričanů. To znamená pro nejchudší kontinent světa dvojí náklady.

Odborníci neodcházejí jen, aby si vydělali více peněz. Dr. Sibry Tapsoba tvrdí, že hlavním faktorem je hodnota, které se jejich přínosu dostane, a pak pronásledování, kterému jsou ve své zemi vystaveni.

Podle jeho názoru by návratu odborníku přispělo ujištění vlády, že se na ně kvůli jejich doktorátu nebude pohlížet jako na protivníky.

Třebaže hospodářská situace v jižní části Afriky je relativně lepší než v podstatné části sub-saharské oblasti, a stává se magnetem pro kvalifikované, podle Výzkumného centra pro světové trhy samotná Jižní Afrika zažívá od doby pádu apartheidu odliv odborníků, směřujících do více rozvinutých anglofonních zemí.

Hlavní důvody pro odchod odborníků z Jižní Afriky jsou kriminalita, nízké platy, omezená perspektiva kariérního růstu a upadající zdravotnická infrastruktura.

A tak Jižní Afrika kritizuje Británii za pytláctví kvalifikovaných sil. Kritika je namířena hlavně proti personalistům, kteří získali už téměř 8000 učitelů pro základní školy.

Eritrea se odvážila ke smělému kroku, aby se předešlo úniku hlavních odborníků vzhledem k tomu, že se jich po studiu v zahraničí velké procento nevrátí zpět, aby sloužili své zemi. Země proto navrhuje kontroverzní dluhopis na 15 000 USD – ekvivalent ceny dvouletého postgraduálního studia – jako garanci jejich návratu. Kritikové tento krok v zemi s příjmem na hlavu nižším než 250 USD označují za vydírání.

Mezi další opatření patří zadržení dokladů o akademickém vzdělání až do návratu studentů do vlasti, také vysílání studentů do méně atraktivních destinací než je západní Evropa a USA.

Veřejný sektor by se měl zvláště pro mladé absolventy stát atraktivnější, a to prostřednictvím lepšího finančního ohodnocení a pobídek, rozšířením možností dalšího vzdělávání a větším prostorem pro iniciativu a inovace.

V Africe je odborníkům obtížné vyplácet rozsah finančního ohodnocení západního typu, africké vlády by pro ně mohly alespoň zajistit aspoň minimální atraktivní podmínky.

Jinak bude i nadále platit, že Afrika nejvíce přispívá k odlivu mozků, a tím v důsledku i k rozvoji bohatších národů.

Autor: Oscar Kimanuka

Zdroj: allafrica.com

Nejbližší akce AIC
Momentálně se žádné akce nechystají.
Kniha měsíce

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya Kwasekhaya

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya KwasekhayaTastes from Nelson Mandela’s kitchen

Kniha s oblíbenými recepty osobního kuchaře Nelsona Mandely představuje pokrmy, které byly servírovány politikům, celebritám a dalším osobnostem, jež Mandela hostil během posledních 20 let. Např. dršťkovou polévku, farmářské kuře, krevety na kari a řadu dalších delikates. Chutné, výživné a zdravé čtení!Více

Nové tituly

Nové tituly ve fondu knihovny, prosinec 2016

Knihovna

Naše knihovna opatřila v tomto roce celou řadu zajímavých knižních titulů. Zde přinášíme přehled těch, které jsme obdrželi na konci roku.

 • Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X by Randy Roberts and Johnny Smith
 • Fashion Cities Africa by Hannah Azieb Pool
 • Frantz Fanon: Toward a Revolutionary Humanismby Christopher Lee
 • Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
 • Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty by Robinson, James A., Acemoglu, Daron
 • Shakespeare in Swahililand: Adventures With the Ever-Living Poet by Edward Wilson-Lee
 • A History of Modern Africa: 1800 to the Present by Richard J. Reid
 • Authentically African: Arts and the Transnational Politics of Congolese Culture by Sarah Van Beurden
 • Children in Slavery through the Ages by by Gwyn CampbellSuzanne MiersJoseph C. Miller
 • Global Health in Africa: Historical Perspectives on Disease Control by Tamara Giles-Vernick
 • Rumba on the River: A History of the Popular Music of the Two Congos by Gary  Stewart
 • Women and Slavery, Vol. 1: Africa, the Indian Ocean World, and the Medieval North Atlantic by Gwyn Campbell
 • Women and Slavery, Vol. 2: The Modern Atlantic by Gwyn Campbell
 • Cahier d'un Retour Au Pays Natal by Aimé Cesaire
 • Healing Traditions: African Medicine, Cultural Exchange and Competition in South Africa, 1820-1948 by Karen Elizabeth  Flint
 • Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues and Policies by Antoni Verger
 • Black Skin, White Coats: Nigerian Psychiatrists, Decolonization, and the Globalization of Psychiatry by Matthew M. Heaton
   

Africké informační centrum

Ječná 2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba

Úterý, Čtvrtek: 14 – 18

Humanitas Afrika, občanské sdružení

Podporují nás:

Pokladní systémy

Hl. m. Praha Česká rozvojová agentura

Fair Trade Logo

AIC je prodejním místem
produktů fairtrade

Naši partneři:

 • Afro.cz