Prospěšnost ugandské rafinérie pro východní Afriku

African Update – 23/08/12

Ugandský pokrok v transformaci ropného průmyslu a záměr vybudovat rafinérii, přilákal mnoho kritiků, skeptiků a odpůrců. Ropná výzva vyzkouší nezávislou životaschopnost ugandské vlády, která by tak jednala jen v zájmu svých vlastních občanů.

Dlouho plánované zkušební vrty ropy a zemního plynu prokázaly zásoby 2,5 mld. barelů surové ropy, z čehož přes 1 mld. barelů je těžitelných.

Mezi ropnými producenty

Zjištěné zásoby ropy řadí Ugandu mezi země jako Peru, Trinidad a Tobago v Latinské Americe či Dánsko, Itálii a Rumunsko v Evropě.

Z afrických zemí se Uganda zařadila po bok zemí, jako je Čad, Kongo Brazzaville, Rovníková Guinea a Tunisko. V Asii se může tato země rovnat s Brunejí nebo Thajskem. Navzdory svým zásobám ovšem nemůže konkurovat desítkám mld. barelů Nigérie, Libye a USA, a také stovkám mld. barelů Íránu, Iráku, Kuvajtu, Venezuely či Saudské Arábie.

Navíc se Uganda pyšní 90% úspěšností, co se průzkumných vrtů týče, což znamená, že z celkových 72 vrtů se pouze ve 4 případech nenarazilo na ropu či zemní plyn. Zajímavostí je, že náklady spojené s hledáním ropy v Ugandě jsou mnohem nižší než v celosvětovém měřítku. Náklady na nalezení ropy se v Ugandě pohybují pod hranicí 1 dolaru na barel, přičemž celosvětová cena se pohybuje mezi 5-20 dolary.

Přidaná hodnota

Se zásobou 2,5 mld. barelů ropy se bude Uganda zpočátku zaměřovat na dodávky zemního plynu pro vlastní 50 megawattovou elektrárnu, čímž budou zvýšeny dodávky elektrické energie. Vedle plynu budou v elektrárně využity také těžké topné oleje. Vše je zaměřeno na zvýšení kapacity a také životnosti elektrárny na 25 let. Důležitější je ovšem fakt, že detailní studie proveditelnosti týkající se rozvoje ropného průmyslu v Ugandě potvrdila vlastní využití ropy za ekonomicky proveditelnější a výhodnější, než vývoz ropy surové.

Současná čistá hodnota projektů ugandské rafinérie zpracovávající 60 000 barelů ropy denně za počáteční investice 3,2 mld. dolaru přináší 33% zisk. Jsou plánovány projekty za účasti jak veřejných tak soukromých zdrojů.

Skepticismus a odpor

Ačkoliv dobře míněné, plány čelí kritice a odporu převážně ze strany donorů, občanské společnosti a mezinárodních těžebních společností. Donoři tvrdí, že světová rafinérie uzavřená ve vnitrozemním státu jako je Uganda s nediverzifikovanou dodávkou surové ropy, bude čelit mnohým obchodním výzvám. Dokonce i menší rafinérie zaměřená na pokrytí domácí ugandské poptávky může mít negativní dopad na exportní infrastrukturu bez nutnosti snížení domácích cen pohonných hmot. Budou také následovat snahy uplatnit skryté palivové subvence v rámci domácí rafinace.

Snížení ceny surové ropy za účelem zlepšení výnosnosti rafinérie by mohlo ovšem zredukovat hodnotu dosavadní produkce už zavedených společností.

Nebezpečnější je ovšem pro Ugandu zdlouhavá debata v souvislosti s domácí rafinační strategií, která zpomalí důležité proexportní infrastrukturní rozhodnutí.

Neziskové organizace (NGOs) s negativní percepcí a propaganda

Rychle rostoucí občanská společnost podporovaná zahraničními agenturami celou situaci ještě komplikuje. Její kapacita a schopnosti jsou slabé jak ve výzkumu, obhajování, vyjednávání i společných setkáních.

Skupiny občanské společnosti nebyly schopny předložit hodnověrné výzkumy a argumenty, což jejich důvěryhodnost jako partnera velice snižuje.

Amatérské NGOs zapomínají, že politická odpovědnost může být adresována skrze ústavní opatření jako je dělba moci (vláda, parlament a nezávislé soudy), legislativní vyšetřovací komisi či fiskální účetní a auditní komise.

Odpovědnost může být řešena také v administrativní formě například hierarchickými reportingem, normami čestnosti veřejného sektoru, pravidly chování a transparentnosti veřejné správy či veřejným dohledem. Dále zde existují antikorupční agentury, ombudsman a soudy.

Mezinárodní těžařské společnosti využívají objevená naleziště ropy v Keňi k vystrašení ugandské vlády a k přerušení těžebních projektů.

Obviňují ugandskou vládu z oddalování schválení rozvojových těžebních plánů, přičemž tvrdí, že „Uganda nemá jasnou vizi rozvoje ropného průmyslu“. Společnosti preferují export surové ropy skrze přístav v Mombase na světové trhy.

Kromě toho jsou zde elity se svými akademicky degenerovanými myšlenkami, které si myslí, že ví, co je pro Ugandu to pravé, a budou ropné projekty hanit, jak to bude jen možné.

Cesta k přidané hodnotě

Zdržení ve schvalovacím procesu rozvojových plánů je ovšem strategické, jelikož umožnilo vládě detailnější prozkoumání dostupných zásob ropy a zemního plynu.

V roce 2006 bylo například zjištěno 300 mil. barelů ropy, nicméně v dnešní době toto číslo přesahuje 2,5 mld. Barelů, z čehož přes 1 mld. je těžitelná.

Zadruhé, vývojem prochází národní ropný skladovací systém a nové instituce (Petroleum Authority, National Oil Company, aj.) budou zřízeny, až projdou patřičné návrhy zákona legislativním procesem.

Východoafrické společenství má pouze jednu rafinérii, a tou je přístav v Mombase. Tato rafinérie je nicméně neefektivní a není schopna rafinovat komodity v plné kapacitě.

Uganda není v tuto chvíli zainteresována v keňských, rwandských, burundských či tanzanských ropných/plynových nalezištích.

V současné době se Uganda zaměřuje na využití vlastní ropy a plynu za účelem snížení chudoby a vytvoření trvalé hodnoty společnosti.

Ve skutečnosti by vybudování druhé rafinérie v Ugandě posílilo Východoafrické společenství, které by mohlo konkurovat například zemím regionu Perského zálivu. Naleziště ropy v Keňi, Burundi a Rwandě by pak poskytla další zdroje pro obě rafinérie, jak v Hoimě, tak i Mombase, přičemž by se dále zvýšila jejich konkurenceschopnost.

Parlament ovšem potřebuje schválit různé návrhy zákonů, které by umožnily a zefektivnily management rodícího se ropného a plynového sektoru.

Zdroj: African Globe: Uganda’s Oil Refinery Project Good for East Africa

Nejbližší akce AIC
Momentálně se žádné akce nechystají.
Kniha měsíce

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya Kwasekhaya

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya KwasekhayaTastes from Nelson Mandela’s kitchen

Kniha s oblíbenými recepty osobního kuchaře Nelsona Mandely představuje pokrmy, které byly servírovány politikům, celebritám a dalším osobnostem, jež Mandela hostil během posledních 20 let. Např. dršťkovou polévku, farmářské kuře, krevety na kari a řadu dalších delikates. Chutné, výživné a zdravé čtení!Více

Nové tituly

Nové tituly ve fondu knihovny, prosinec 2016

Knihovna

Naše knihovna opatřila v tomto roce celou řadu zajímavých knižních titulů. Zde přinášíme přehled těch, které jsme obdrželi na konci roku.

 • Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X by Randy Roberts and Johnny Smith
 • Fashion Cities Africa by Hannah Azieb Pool
 • Frantz Fanon: Toward a Revolutionary Humanismby Christopher Lee
 • Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
 • Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty by Robinson, James A., Acemoglu, Daron
 • Shakespeare in Swahililand: Adventures With the Ever-Living Poet by Edward Wilson-Lee
 • A History of Modern Africa: 1800 to the Present by Richard J. Reid
 • Authentically African: Arts and the Transnational Politics of Congolese Culture by Sarah Van Beurden
 • Children in Slavery through the Ages by by Gwyn CampbellSuzanne MiersJoseph C. Miller
 • Global Health in Africa: Historical Perspectives on Disease Control by Tamara Giles-Vernick
 • Rumba on the River: A History of the Popular Music of the Two Congos by Gary  Stewart
 • Women and Slavery, Vol. 1: Africa, the Indian Ocean World, and the Medieval North Atlantic by Gwyn Campbell
 • Women and Slavery, Vol. 2: The Modern Atlantic by Gwyn Campbell
 • Cahier d'un Retour Au Pays Natal by Aimé Cesaire
 • Healing Traditions: African Medicine, Cultural Exchange and Competition in South Africa, 1820-1948 by Karen Elizabeth  Flint
 • Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues and Policies by Antoni Verger
 • Black Skin, White Coats: Nigerian Psychiatrists, Decolonization, and the Globalization of Psychiatry by Matthew M. Heaton
   

Africké informační centrum

Ječná 2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba

Úterý, Čtvrtek: 14 – 18

Humanitas Afrika, občanské sdružení

Podporují nás:

Pokladní systémy

Hl. m. Praha Česká rozvojová agentura

Fair Trade Logo

AIC je prodejním místem
produktů fairtrade

Naši partneři:

 • Afro.cz