Nové tituly ve fondu knihovny

African Update – 07/09/12

Představujeme poslední nové tituly ve fondu naší knihovny. V našem online katalogu můžete najít informace o tom, zda jsou právě k dispozici. Zarezervovat si je můžete na knihovna@humanitasafrika.cz

Dani Rodrik: The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy

Od monopolů za merkantilismu v dobách impérii sedmnáctého století až po současnou autoritu WTO, MMF a Světové banky se národy celého světa usilovně snaží účinně zkrotit příslib globalizace. Ekonomické teorie, o něž se jednotlivá období opírají, tedy zlatý standard, režim známý jako Bretton Woods či washingtonský konsensus, přinesly velký úspěch i neúspěch. K tolik diskutované globalizaci přináší Dani Rodrik nový pohled, jež se také zabývá nevyhnutelným napětím: nemůžeme jít současně cestou demokracie, národního sebeurčení a ekonomické globalizace. Když se sociální uspořádání demokracií nevyhnutelně dostane do rozporu s mezinárodními požadavky globalizace, pak by národní priority měly mít přednost. Rodik předkládá dějinný výklad s hlubokým porozuměním, humor kombinuje s dobráckou kritikou a předkládá přizpůsobitelnou globalizaci podporovanou lehkým rámcem mezinárodních pravidel. Ukazuje tak v době, kdy jsme konfrontováni s výzvami v oblasti obchodu, financí a trhu práce na globální úrovni, cestu k vyvážené prosperitě.

George Osodi: Delta Nigeria - The Rape of a Paradise

George Osodi je mezinárodně uznávaný nigerijský fotograf, který  strávil přes šest let fotografováním své země a doufal, že se mu podaří upozornit nejen ostatní svět, ale samotné obyvatele Nigérie na to, co se děje. Země neustále tak bohatá na přírodní zdroje a tak krásná, avšak kolik lidí v ní nemá naprosto nic.

John Ryle (editor): Sudan Handbook

Tato publikace o Súdánu vychází z úspěšného kurzu Rift Valley Institutu a přináší ověřené informace, které přístupnou formou poskytují stručný úvod k problematice Súdánu. Svými texty do ní  přispěli přední sudánští i zahraniční specialisté. V osmnácti ucelených a vzájemně se prolínajících kapitolách se na pozadí detailního výkladu historického vývoje súdánského státu zabývá celou řadou oblastí: geografií, dějinami, sociologií, kulturou a politikou. Obsahuje také četné tematické mapy, grafy, slovník klíčových výrazů, stručné informace o životě předních osobností, chronologická data a bibliografii.

Zimbabwe’s Land Reform: Myths and Realities

Tato publikace přináší první ucelený výklad skutečných dopadů dramatických událostí v Zimbabwe. Pozemková reforma převrátila století fungující model hospodaření s půdou, kdy dominantní úlohu měla malá skupina tržně orientovaných  velkovýrobců, většinou bílých. Co jej však nahradilo? Nabízí se zde jiný pohled, který oponuje řadě mýtů o pozemkové reformě. Kniha přináší příběh se vším všudy, a to z perspektivy přímé účasti na událostech. Velmi silně působí komplexní pohled při líčení všech rozdílů, téměř farmu po farmě. Neexistuje jeden jednoduchý výklad, který by přiblížil pozemkovou reformu v Zimbabwe, jaký často předkládají tiskové zprávy, političtí komentátoři nebo dokonce studie na akademické úrovni.

Afyare Abdi Elmi: Understanding the Somalia Conflagration: Identity, Islam and Peacebuilding

Somálsko zdevastovala etiopská invaze, podporovaná USA, a léta občanské války. Bylo také dlouho bez centrální vlády. Na pozadí násilí se Afyare Abdi Elmi, narozený v Somálsku, snaží najít konsensus, který by přinesl mír. Somálsko je stát, který selhal a je to muslimský stát. Západní země pak předpokládají, že tato kombinace přinese živnou půdu pro extremismus. Často se ocitá v hlavních zprávách coby bašta pirátů. Kombinace vnitřní rozpolcenosti a útoků směřujících ven z ní činí nepřátelskou zemi. Elmi ukazuje, že dlouhý mírotvorný proces může začít pouze návratem ke kořenům konfliktu. Zdůrazňuje úlohu klanů, Islámu a dalších zemí v regionu, coby klíčových prvků mírotvorných snah. Jedná se o jedinečný výklad, napsaný autorem, který hluboce rozumí Somálsku. Je vhodnou četbou jak pro studenty, tak i pro odbornou vysokoškolskou veřejnost, zabývající se studiem mezinárodních vztahů s důrazem na vztah míru a konfliktu.

Bonnie Campbell: Mining in Africa: Regulation and Development

Africký kontinent je bohatý na nerosty, které potřebují západní ekonomiky, avšak na místo toho, aby se těžební průmysl stal základem hospodářského růstu, jen velmi málo přispívá k rozvoji Afriky. Na základě rozboru dopadu publikace Extractive Industries Review - Analýza těžebního průmyslu z r. 2003 na řadu afrických zemí  autoři spatřují hlavní problém v kontrolách, které na africké země uvalil MMF a Světová banka. Jejich cílem je přesvědčit akademickou obec, vlády a průmyslníky, že regulační opatření potřebují reformu, aby těžební průmysl  příznivě ovlivňoval společenský, hospodářský a environmentální rozvoj.  V knize se setkáme s multidisciplinárním přístupem, poskytujícím historický pohled na každou zemi, a tím se stává ideálním materiálem pro studenty rozvojových studií a organizace zabývajících se rozvojem.

Region-building in Southern Africa: Progress, Problems and Prospects - Chris Saunders (Editor), Gwinyayi A. Dzinesa (Editor), Dawn Nagar (Editor)

S jakým úspěchem se africké státy vypořádaly s hlavními problémy, kterým region v posledních letech čelil? Co se dalo učinit pro soudržnější a účinnější výstavbu regionu v jižní Africe? Původní  rozsáhlá publikace, která vychází z práce interdisciplinárního týmu převážně africký specialistů i dalších působících v Africe,  se zabývá klíčovými politickými, společensko-ekonomickými  a bezpečnostními výzvami, stojícími dnes před jižní Afrikou. Zahrnuje nejrůznější problematiku, kriticky posuzuje SADC – regionální uskupení rozvojových afrických zemí a jejich instituce. Dále se zabývá i otázkami bezpečnosti, HIV/AIDS, potravinovou bezpečností a klimatickými změnami, rolí hlavních vnějších hráčů zapojených v tomto regionu, včetně OSN, EU, USA a Číny. Kniha také nahlíží na jihoafrickou celní unií (SACU) finanční instituce pro rozvoj , včetně Rozvojové banky pro jižní Afriku (DBSA) a Průmyslové rozvojové korporace (IDC), dotýká se genderových otázek a zabývá se také mírotvorným procesem. Při tom dospívá k hluboké analýze účinnosti SADC, SACU a DBSA a navrhuje možnou paralelu mezi výstavbou tohoto regionu a obdobnými pokusy v jiných částech Afriky i v dalších zemích světa.

Nejbližší akce AIC
Momentálně se žádné akce nechystají.
Kniha měsíce

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya Kwasekhaya

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya KwasekhayaTastes from Nelson Mandela’s kitchen

Kniha s oblíbenými recepty osobního kuchaře Nelsona Mandely představuje pokrmy, které byly servírovány politikům, celebritám a dalším osobnostem, jež Mandela hostil během posledních 20 let. Např. dršťkovou polévku, farmářské kuře, krevety na kari a řadu dalších delikates. Chutné, výživné a zdravé čtení!Více

Nové tituly

Nové tituly ve fondu knihovny, prosinec 2016

Knihovna

Naše knihovna opatřila v tomto roce celou řadu zajímavých knižních titulů. Zde přinášíme přehled těch, které jsme obdrželi na konci roku.

 • Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X by Randy Roberts and Johnny Smith
 • Fashion Cities Africa by Hannah Azieb Pool
 • Frantz Fanon: Toward a Revolutionary Humanismby Christopher Lee
 • Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
 • Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty by Robinson, James A., Acemoglu, Daron
 • Shakespeare in Swahililand: Adventures With the Ever-Living Poet by Edward Wilson-Lee
 • A History of Modern Africa: 1800 to the Present by Richard J. Reid
 • Authentically African: Arts and the Transnational Politics of Congolese Culture by Sarah Van Beurden
 • Children in Slavery through the Ages by by Gwyn CampbellSuzanne MiersJoseph C. Miller
 • Global Health in Africa: Historical Perspectives on Disease Control by Tamara Giles-Vernick
 • Rumba on the River: A History of the Popular Music of the Two Congos by Gary  Stewart
 • Women and Slavery, Vol. 1: Africa, the Indian Ocean World, and the Medieval North Atlantic by Gwyn Campbell
 • Women and Slavery, Vol. 2: The Modern Atlantic by Gwyn Campbell
 • Cahier d'un Retour Au Pays Natal by Aimé Cesaire
 • Healing Traditions: African Medicine, Cultural Exchange and Competition in South Africa, 1820-1948 by Karen Elizabeth  Flint
 • Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues and Policies by Antoni Verger
 • Black Skin, White Coats: Nigerian Psychiatrists, Decolonization, and the Globalization of Psychiatry by Matthew M. Heaton
   

Africké informační centrum

Ječná 2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba

Úterý, Čtvrtek: 14 – 18

Humanitas Afrika, občanské sdružení

Podporují nás:

Pokladní systémy

Hl. m. Praha Česká rozvojová agentura

Fair Trade Logo

AIC je prodejním místem
produktů fairtrade

Naši partneři:

 • Afro.cz