Afrika: Dle studie je vzdělávání ženy klíčem k udržení zemědělství v Africe

African Update – 10/02/13

Podle studie úspěšná realizace udržitelných zemědělských postupů (SAP) v Subsaharské Africe je spojena se zlepšením v oblasti vzdělávání žen.

V tomto regionu je SAP často vnucován jako řešení pro znehodnocenou půdu, nízkou produktivitu v zemědělství a pro všeobecnou chudobu půdy.

Nová studie je výsledkem výzkumu provedeného ve venkovské Etiopii, která byla zaměřena na určení vzájemně provázaných faktorů, které ovlivňují přijetí SAP v subsaharské Africe a jejich dopad na příjmy a živobytí. Studie byla provedena týmem z vysoké školy obchodní, ekonomické a právní v Gothenburgu ve Švédsku. Výzkumníci začali analyzovat průzkumem domácností - uskutečněném v období od října do prosince 2010 - 900 zemědělských domácností pracujících na 4050 zemědělských pozemcích ve třech regionech Etiopie, kde roste především kukuřice.

Výzkumníci identifikovali vlivy, které ovlivňují přijetí třech klíčů k SAPu: kvalitnější semena, zachovat obdělávanou půdu a systém střídání kukuřice a luštěnin. Také srovnali, jak byly příjmy ovlivněny právě těmito třemi praktikami. "Zjistili jsme, že každý rok vzdělávání pro ženy zvyšuje pravděpodobnost přijetí více než dva SAP o 12%," říká Hailemariam Teklewold, hlavní autor a výzkumný pracovník na universitě v Gothenburgu. "Účinek vzdělávání žen byl důležitý v obou domácnostech - hlavou muž a hlavou žena," dodává Teklewold.

Studie říká, že téměř ve všech případech přijetí kombinace SAP poskytuje větší příjem kukuřice ve srovnání s jejich příjmem bez systému SAP. Zemědělci, kteří si osvojili všechny tři postupy, získali největší čistý zisk ve výši 5.580 Birr(kolem US $ 300) na hektar za rok. Ale ti, kteří přijali pouze jeden z postupů – buď systém meziplodin, zachování obdělávané půdy nebo kvalitnější semena - vydělali asi 100 USD, US $ 128 a US $ 154 za hektar a rok, dle pořadí. Solomon Jemal, agronom etiopského ústavu zemědělského výzkumu říká, že studie poskytuje konkrétní důkazy o významu hlavních otázek o rovnosti pohlaví do úsilí vynaloženém SAP v Africe.

Dále říká: "Závěry této studie by měly zúčastněné strany vnímat tak, jako že role ženy v přijímání SAP je velice důležitá a dále by strany měly navrhovat intervence, které budou příznivé pro ženy drobných zemědělců." John Achieng, agronom keňského zemědělského výzkumného ústavu říká, že zjištění týkající se vzdělávání žen jsou velmi důležitá pro subsaharskou Afriku. "O 70% až 80% zemědělské činnosti v subsaharské Africe provádí ženy, a  protože dívky vyjdou ze školy rychleji než chlapci, měla by vláda zajistit, aby bylo vzdělání více dáno ženám" říká Achieng. Dále Achieng říká: “Čím vyšší je úroveň vzdělání, tím vyšší je míra přijetí této technologie.“

Ale Achieng zároveň varuje, že uplatňování ochrany zemědělství představuje některé problémy, které jsou nepříznivé pro chudší zemědělce. Například, výsledky jsou obvykle nižší po prvních dvou letech po provedení tohoto systému, ale značně se vyzvednou až v následujících letech. Achieng říká: "Mnoho drobných farmářů, kteří pěstují plodiny a chovají dobytek, raději dají zbytky plodin dobytku než by zbytky držely v půdě tak jak to SAP vyžaduje."

Originální článek v anglickém jazyce na stránkách allAfrica.com můžete číst na tento odkaz Africa: Educating Women Key to Sustainable Farming in Africa, Says Study

Nejbližší akce AIC
Momentálně se žádné akce nechystají.
Kniha měsíce

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya Kwasekhaya

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya KwasekhayaTastes from Nelson Mandela’s kitchen

Kniha s oblíbenými recepty osobního kuchaře Nelsona Mandely představuje pokrmy, které byly servírovány politikům, celebritám a dalším osobnostem, jež Mandela hostil během posledních 20 let. Např. dršťkovou polévku, farmářské kuře, krevety na kari a řadu dalších delikates. Chutné, výživné a zdravé čtení!Více

Nové tituly

Nové tituly ve fondu knihovny, prosinec 2016

Knihovna

Naše knihovna opatřila v tomto roce celou řadu zajímavých knižních titulů. Zde přinášíme přehled těch, které jsme obdrželi na konci roku.

 • Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X by Randy Roberts and Johnny Smith
 • Fashion Cities Africa by Hannah Azieb Pool
 • Frantz Fanon: Toward a Revolutionary Humanismby Christopher Lee
 • Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
 • Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty by Robinson, James A., Acemoglu, Daron
 • Shakespeare in Swahililand: Adventures With the Ever-Living Poet by Edward Wilson-Lee
 • A History of Modern Africa: 1800 to the Present by Richard J. Reid
 • Authentically African: Arts and the Transnational Politics of Congolese Culture by Sarah Van Beurden
 • Children in Slavery through the Ages by by Gwyn CampbellSuzanne MiersJoseph C. Miller
 • Global Health in Africa: Historical Perspectives on Disease Control by Tamara Giles-Vernick
 • Rumba on the River: A History of the Popular Music of the Two Congos by Gary  Stewart
 • Women and Slavery, Vol. 1: Africa, the Indian Ocean World, and the Medieval North Atlantic by Gwyn Campbell
 • Women and Slavery, Vol. 2: The Modern Atlantic by Gwyn Campbell
 • Cahier d'un Retour Au Pays Natal by Aimé Cesaire
 • Healing Traditions: African Medicine, Cultural Exchange and Competition in South Africa, 1820-1948 by Karen Elizabeth  Flint
 • Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues and Policies by Antoni Verger
 • Black Skin, White Coats: Nigerian Psychiatrists, Decolonization, and the Globalization of Psychiatry by Matthew M. Heaton
   

Africké informační centrum

Ječná 2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba

Úterý, Čtvrtek: 14 – 18

Humanitas Afrika, občanské sdružení

Podporují nás:

Pokladní systémy

Hl. m. Praha Česká rozvojová agentura

Fair Trade Logo

AIC je prodejním místem
produktů fairtrade

Naši partneři:

 • Afro.cz