Mnoho důvodů pro optimismus

African Update – 28/10/10

Cheick Sidi Diarra, zvláštní poradce pro Afriku při OSN, poskytl časopisu African Renewal rozhovor, ve kterém se zamýšlí nad vývojem v Africe za posledních padesát let. Časopis African Renewal vydává Odbor OSN pro poskytování informací veřejnosti a je k dispozici v knihovně AIC.

AR: Když africké státy získali nezávislost, většina jejich obchodu byla spojena s bývalými koloniálními mocnostmi a velká část finanční pomoci pocházela od nich. Jak nezávislé jsou africké ekonomiky padesát let po té?

CSD: To je jedna z citlivějších stránek hodnocení africké nezávislosti. Od 60. let minulého století bylo dosaženo velkého pokroku na politickém poli.Všechny africké země získaly nezávislost buď díky osvobozeneckému boji či procesu vyjednávání.

Citlivou stránkou je však sociální a ekonomický pokrok. Vnitroafrický obchod pokrývá smutných 9% celkového obchodu Afriky s mezinárodním společenstvím a africký obchod představuje pouhá 3% globálního obchodu. V této oblasti jsme neudělali žádný pokrok. Afrika dokonce ztratila určité zázemí vzhledem k tomu, že hodnota afrických komodit od získání nezávislosti poklesla. Ceny těchto komodit navíc nejsou stanoveny samotnými Afričany, nýbrž jinde.

Finanční systém se nerozvíjel tak, aby byla umožněna integrace Afriky v rámci mezinárodních finančních mechanismů. Finanční transakce Afriky přestavují pouhých 0,87% finančních transakcí ve světě, což nic není.

Tento nedostatek ekonomického rozvoje má své sociální důsledky. Ve zprávě Human Development report (kterou každoročně vydává Rozvojový program OSN) uvidíte, že mezi dvaceti zeměmi, které mají nejhorší výsledky v oblasti lidském rozvoji je většina zemí z Afriky.

Současná situace má mnoho kořenů v minulosti. Naše ekonomiky nejsou dostatečně diverzifikované. Africké země komodity produkují, ale nezpracovávají je. Veškerá přidaná hodnota je realizována jinde. Těžební průmysl, který v mnoha zemích převažuje, není dostatečně propojen se zbytkem ekonomiky. Není tu tedy tzv. Efekt přelévání.

Přes 80% pracovních sil žije ve venkovských oblastech. Přestože pracují po celý rok, vyprodukují jen zlomek toho, co dokážou vyprodukovat farmáři v Evropě nebo Americe na stejně velkém pozemku, protože nemají hnojiva, kvalitní osivo nebo jim prostě chybí know-how.

Existuje ale mnoho důvodů pro optimismus. Prvním je lidský potenciál, kterým Afrika disponuje – dosáhla populace jednoho bilionu obyvatel. Mladá generace představuje 60% této populace. Tito mladí lidé touží mít se dobře stejně jako všichni ostatní lidé na této planetě. Mladí Afričané získávají kvalifikaci na nejlepších univerzitách všude na světě. Afrika jen musí rozvíjet takovou politiku a vytvářet takové podmínky, aby zůstali doma a pomohli budovat Afriku.

Přírodní zdroje tu díky bohu ještě jsou. Teď musíme vytvořit promyšlenou politiku, která povede k tomu, že budeme mít podíl na přidané hodnotě. Musíme vytvořit právní prostředí, abychom přitáhli více obchodu a méně a méně se spoléhali na rozvojovou pomoc. Musíme udělat následující: přizpůsobit instituce, vytvořit infrastrukturu, dobrou politiku. Co ale potřebujeme ještě více jsou dobří političtí vůdci. Mladí lidé pak budou následovat.

AF : Celá desetiletí po získání nezávislosti byla ekonomická politika afrických států obecně řízena zvenčí. Do jaké míry představuje Nové partnerství pro africký rozvoj (NEPAD) vytvořené africkými lídry odvrácení se od tohoto modelu?

CSD: První změnou je vlastnictví se svým logickým důsledkem, tedy smyslem pro zodpovědnost. Když mezinárodní společenství vyvíjelo programy pro Afriku, někdy bez podstatného vkladu afrických zemí, nedosáhlo žádných výsledků. Situace se ještě zhoršila, což vedlo k politice strukturálních změn v 90. letech minulého století.

Výhodou NEPADu je, že ho vlastní samotní afričtí vrcholní politici. Jestliže program neuspěje, budou za to muset nést odpovědnost. Pokud uspěje, což bych si přál, bude chválen a podporován mezinárodním společenstvím.

Afričané přichází se sektorální politikou a konkrétními sektorovými projekty např. V oblasti zemědělství. Vědí, jak rozvíjet udržitelné a produktivní zemědělství. Růst zemědělství by měl každoročně dosahovat minimálně 6% ročně. Do zemědělství by se mělo investovat 10% národního rozpočtu. Cíle tu jsou, prostředky také známe. Nyní přecházíme z fáze kontinentálních projektů na konkrétní projekty pro jednotlivé státy. Plánovací a koordinační agentura NEPADu uzavřela dohody s jednotlivými africkými zeměmi, ve kterých je specifikováno k čemu se stát dobrovolně zaváže v oblasti zemědělství.

To samé dělají v oblasti zdraví. To samé dělají v oblasti infrastruktury. Je to velmi konkrétní a to je dobře.

Priority NEPADu jsou inspirované miléniovými cíli tisíciletí. Když spojíte tyto dvě věci dohromady, je tu něco velmi silného. Program, který je iniciativou afrických států  a zároveň podpořen OSN. Takže alespoň na úrovni politiky došlo ke změně. Jedná se o domácí produkt, jehož koncept vytvořili afričtí lídři.

AR Co Afrika zjistila o tom, jaké lídry potřebuje. Mohl byste říci o tom pár slov.

Afrika zná tři typy lídrů: Prvním jsou „otcové nezávislosti“. Ti měli držet národy při sobě, protože většina afrických států byla multi-etnická. Nad myšlenkou národa často převažovala komunita, kmen, etnické skupiny. Jejich odpovědností byla konsolidace teritoriální integrity, budování národa. Udělali to, co udělat měli: konsolidovat národní integritu a prosadit nezávislost zbytku afrických kolonií.

Druhou skupinou afrických lídrů jsou ti, kteří se k moci dostali porušením ústavy a zneužitím sociální nespokojenosti, kterou vyvolal program strukturálního přizpůsobení. Tito lidé se většinou rekrutovali z armády. Historie ukázala, že téměř všichni selhali, protože jejich vláda neuznávala právní řád, lidská práva nebyla chráněna, nepřevládaly základní principy demokracie a většina z nich byla zkorumpovaná.

Pak je tu třetí generace lídrů. To je nová generace, která v některých afrických zemích nastoupila. Mají vlastní vizi. Jsou mladí a silní. Vědí, jak mobilizovat národ. Nebudu nikoho jmenovat, protože ti ostatní by žárlili. Vlastně zmíním jednoho, který již není u moci: Alpha Oumar Konaré (bývalý prezident Mali a bývalý předseda Komise Africké Unie).

Tito lídři mají vizi a ambice pro svůj národ. Měli by být podporováni, aby se ukázalo, že dobré vedení vlády se vyplácí. Potřebují silnou podporu mezinárodního společenství.

AR: Jak může mezinárodní společenství lépe podpořit Afriku?

CSD: V jediné věci. Zbytek světa by měl změnit vnímání Afriky. Musí vidět Afriku nejen jako kontinent, který se navždy opírá o mezinárodní pomoc a podporu. Musí Afriku vidět jako kontinent obrovského potenciálu.

V 70. letech minulého století, jestli si vzpomínáte, byla Čína vnímána jako hrozba pro zbytek světa. Vedoucí představitelé Číny však v 80. letech toto paradigma úspěšně změnili. Namísto hrozby komunismu lidé začali Čínu objevovat jako potencionální trh pro spotřebu a výrobu. Pomalu, ale jistě investoři změnili své vnímání a postoje a začali Čínu vidět jako zemi příležitostí a potenciálu.

K tomu musí dojít také v Africe. Nevidět Afriku jako břemeno, ale jako potenciál: spotřebitelský, výrobní, ale také příležitost pro možnou transformaci.

AF: Závěrečné slovo?

CSD: Těchto 50 let nezávislosti je velmi krátká doba v životě národa. Je to ale dost dlouho na to, abychom zhodnotili, odkud jsme vyšli, kde jsme právě teď a kam se chceme dostat.

Nikdy před tím jsme neměli takovou příležitost ovlivnit mezinárodní dění. Máme šanci vytvořit udržitelné prostředí pro obchod. Máme šanci dát každému Afričanovi důstojnost a respekt, který si zaslouží. Máme šanci přijít s vizí. Nyní je čas se této příležitosti chopit.

Nejbližší akce AIC
Momentálně se žádné akce nechystají.
Kniha měsíce

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya Kwasekhaya

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya KwasekhayaTastes from Nelson Mandela’s kitchen

Kniha s oblíbenými recepty osobního kuchaře Nelsona Mandely představuje pokrmy, které byly servírovány politikům, celebritám a dalším osobnostem, jež Mandela hostil během posledních 20 let. Např. dršťkovou polévku, farmářské kuře, krevety na kari a řadu dalších delikates. Chutné, výživné a zdravé čtení!Více

Nové tituly

Nové tituly ve fondu knihovny, prosinec 2016

Knihovna

Naše knihovna opatřila v tomto roce celou řadu zajímavých knižních titulů. Zde přinášíme přehled těch, které jsme obdrželi na konci roku.

 • Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X by Randy Roberts and Johnny Smith
 • Fashion Cities Africa by Hannah Azieb Pool
 • Frantz Fanon: Toward a Revolutionary Humanismby Christopher Lee
 • Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
 • Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty by Robinson, James A., Acemoglu, Daron
 • Shakespeare in Swahililand: Adventures With the Ever-Living Poet by Edward Wilson-Lee
 • A History of Modern Africa: 1800 to the Present by Richard J. Reid
 • Authentically African: Arts and the Transnational Politics of Congolese Culture by Sarah Van Beurden
 • Children in Slavery through the Ages by by Gwyn CampbellSuzanne MiersJoseph C. Miller
 • Global Health in Africa: Historical Perspectives on Disease Control by Tamara Giles-Vernick
 • Rumba on the River: A History of the Popular Music of the Two Congos by Gary  Stewart
 • Women and Slavery, Vol. 1: Africa, the Indian Ocean World, and the Medieval North Atlantic by Gwyn Campbell
 • Women and Slavery, Vol. 2: The Modern Atlantic by Gwyn Campbell
 • Cahier d'un Retour Au Pays Natal by Aimé Cesaire
 • Healing Traditions: African Medicine, Cultural Exchange and Competition in South Africa, 1820-1948 by Karen Elizabeth  Flint
 • Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues and Policies by Antoni Verger
 • Black Skin, White Coats: Nigerian Psychiatrists, Decolonization, and the Globalization of Psychiatry by Matthew M. Heaton
   

Africké informační centrum

Ječná 2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba

Úterý, Čtvrtek: 14 – 18

Humanitas Afrika, občanské sdružení

Podporují nás:

Pokladní systémy

Hl. m. Praha Česká rozvojová agentura

Fair Trade Logo

AIC je prodejním místem
produktů fairtrade

Naši partneři:

 • Afro.cz