Hříchy otců
Stephen Atalebe

Kniha měsíce – Červen 2012

Autor recenze: Samwin Banienuba

Stephen Atalebe je mistrem slova a jeho kniha Hříchy otců spojuje kulturu národa s africkým příběhem úcty, intrik a napětí, a to od první strany. Prostřednictvím kulturní kritiky nenápadně během celého příběhu čtenáře vybízí k zaujímání pozic mezi tím, co je považováno za kulturně přijatelné a co je morálně správné.

Hlavní postavou je Akumbia, mladý chlapec, jenž vyrůstal v malé vesnici Zambui. Jeho jediným přítelem je postižený Adindongo, kterým ostatní opovrhují a považují jej za hlupáčka. Když se Akumbia topil v místní přehradě a byl mylně považován za mrtvého, byl to právě Adindongo, kdo ho vykopal z hrobu, v němž byl pohřben.

Vykopat někoho z hrobu bylo bráno nejen jako tabu, ale i jako ohavnost. Pohřbívači vždy ujišťovali, že o vstání z hrobu je postaráno a pro běžné obyvatele to tak bylo něco neslýchaného. Spisovatel konfrontuje čtenáře s děsivým pocitem, že „pohřební zřízenci“ ne vždy úspěšně určili smrt, a že zakrývali své chyby tím, že oběti, jež se probraly z kómatu, následně uškrtili. Akumbia měl štěstí, že Adindongo se i přes své postižení ukázal jako přítel a zachránce.

Jestliže pohřbívači byli vždy vnímáni jako ti, jež mají pravdu ve věcech smrti, pak věštci důvěryhodně předávali zprávy od bohů nebo předků lidem žijícím. Jeden obvykle radil ohledně příčin všeho, co se stalo v rodině a komunitě. On také přinášel oběti předkům, jak bylo nařízeno. Žádný důvod nemohl být naléhavější, než Akumbiovo zmrtvýchvstání.

Akanlu je otec Akumbia, jenž se ocitl v nezáviděníhodné situaci člověka, který miloval svého syna, ale stejně tak byl úzce spjat s obcí. Kdysi dávno zaujal postoj neradit se s věštci. Věděl od dětství, že navštěvovat je znamená zavázat se a provést to, co řeknou. Nicméně tentokrát neměl na výběr, jeho srdce bylo svazováno láskou otce i tlakem obce.

Když bohové rozhodli, že Akumbia musí být odvezen do lesa a obětován, Akanlu se stal bezbranným. Byl silně rozpolcen mezi rodinu a obcí. Akanlu nedokázal přinést oběti za hříchy spáchané jeho otcem, a tohle byl jeho trest za neuposlechnutí. Akanlův otec, Anampam, chtěl obětováním Akumbia ukončit svůj trest za to, spal s ženou jiného muže. Akanlu byl krutě držen mezi láskou ke svému živému synovi a úctou k mrtvému ​​otci, který nežil příkladným život.

Adindongo byl ztělesněním věrnosti přátel. Nesouhlasil s výrokem bohů, předků, věštce, starších a veškeré zachovávané tradici v těchto věcech. Naslouchal plánům obětovat Akumbia, kdy měl být vzat k řece Zambui, kde by byl požádán o opuštění vesnice. Střelci jej pak měli zastřelit jedovatými šípy a následně mu měl jeho vlastní otec podříznout hrdlo a zachytit krev k úlitbě bohů. Adindongo se rozhodl, že se postará, aby jeho přítel Akumbia zůstal naživu.

Po cestě ke břehu řeky to uvnitř Akanlua vřelo, našel odvahu. Byla to odvaha muže, jehož obrana měla smysl. Odvaha muže ochotného zemřít za to, v co věřil, za víru v pravdu. Byla to odvaha muže, který miloval svého syna. Vytáhl nůž a žádal pro svého syna svobodu. Ve zmatku Akumbia utekl k řece, kde se setkal s Adindongem. Spolu pak vyrazili směrem k lesu, kde naneštěstí Adindongo zemřel po hadím uštknutí. Právě on tak zaplatil plnou cenu za pravé a ryzí přátelství.

Adindongo a Akanlu jsou nekonformní postavy v příběhu. Vyznačují se svou obranou morálních hodnot, a nikoli toho, co bylo v kultuře jejich obyvatel z podstaty špatné. V Akumbiovi vykrystalizovala skutečná podstata lásky, jedna ve jménu přátelství a druhá ve jménu rodiny. Je tragické, doslova jako příslovečný obětní beránek, že oba zemřou při obraně těchto hodnot. Jsou to mé oblíbené postavy!

Pak jsou tu matky Akumbia a Adindonga, každá s neochvějnou láskou pro svého syna, obě bezmocné v muži ovládané společnosti. S Abelwine, Akumbiovou matkou, starší z obce ani nejednali, když se rozhodli přijmout verdikt, jenž jim sdělil věstec. Přesto, když se Akumbia pod rouškou tmy vrátil do vesnice ohlásit Adindongovu smrt, byla to právě jeho matka, koho navštívil nejdříve, jsa si jist tím, že bude uvítán mateřskou láskou.

Baba Amokasa je archetypální zpupná postava v příběhu. Zašel by mnohem dál, aby dokázal, že má pravdu. Kulturní fanatik, pravidelný klient věstců, který udělá vše, co systém víry předepisuje, včetně obětování své dcery proto, aby si zachoval lásku mladší manželky. Pro něj byla oběť Akumbia nesměnitelná.  Vystopoval a zabil by jej sám, jelikož byl kdysi varován věstcem, že pokud Akumbia nezemře, život v obci se změní, plevel se stane jedem. Předpokládal negativní změny.  Tak Baba Amokasa převzal osobní odpovědnost za vykořenění tohoto plevele. Bude úspěšný?

Hříchy otců je lehké, ale působivé čtení! Přibližuje víru v uctívání předků a kněžskou i zprostředkovatelskou roli věštců. Je to jemné odkrytí zastaralých tradic, otcovské lásky k synovi a střetu cizích a místních systémů víry. Je to jedna z těch knih, které nelze snadno odložit poté, co jste již začali. Doporučuji ji bez váhání.

Stephen Atalebe je studentem ekonomie na Mendelově univerzitě v Brně

Kniha měsíce

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya Kwasekhaya

Xoliswa Ndoyiya: Ukutya KwasekhayaTastes from Nelson Mandela’s kitchen

Kniha s oblíbenými recepty osobního kuchaře Nelsona Mandely představuje pokrmy, které byly servírovány politikům, celebritám a dalším osobnostem, jež Mandela hostil během posledních 20 let. Např. dršťkovou polévku, farmářské kuře, krevety na kari a řadu dalších delikates. Chutné, výživné a zdravé čtení!Více

Nové tituly

Nové tituly ve fondu knihovny, prosinec 2016

Knihovna

Naše knihovna opatřila v tomto roce celou řadu zajímavých knižních titulů. Zde přinášíme přehled těch, které jsme obdrželi na konci roku.

 • Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X by Randy Roberts and Johnny Smith
 • Fashion Cities Africa by Hannah Azieb Pool
 • Frantz Fanon: Toward a Revolutionary Humanismby Christopher Lee
 • Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
 • Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty by Robinson, James A., Acemoglu, Daron
 • Shakespeare in Swahililand: Adventures With the Ever-Living Poet by Edward Wilson-Lee
 • A History of Modern Africa: 1800 to the Present by Richard J. Reid
 • Authentically African: Arts and the Transnational Politics of Congolese Culture by Sarah Van Beurden
 • Children in Slavery through the Ages by by Gwyn CampbellSuzanne MiersJoseph C. Miller
 • Global Health in Africa: Historical Perspectives on Disease Control by Tamara Giles-Vernick
 • Rumba on the River: A History of the Popular Music of the Two Congos by Gary  Stewart
 • Women and Slavery, Vol. 1: Africa, the Indian Ocean World, and the Medieval North Atlantic by Gwyn Campbell
 • Women and Slavery, Vol. 2: The Modern Atlantic by Gwyn Campbell
 • Cahier d'un Retour Au Pays Natal by Aimé Cesaire
 • Healing Traditions: African Medicine, Cultural Exchange and Competition in South Africa, 1820-1948 by Karen Elizabeth  Flint
 • Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues and Policies by Antoni Verger
 • Black Skin, White Coats: Nigerian Psychiatrists, Decolonization, and the Globalization of Psychiatry by Matthew M. Heaton
   
zaslat heslo

Vygenerovat a zaslat heslo

Africké informační centrum

Ječná 2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba

Úterý, Čtvrtek: 14 – 18

Humanitas Afrika, občanské sdružení

Podporují nás:

Pokladní systémy

Hl. m. Praha Česká rozvojová agentura

Fair Trade Logo

AIC je prodejním místem
produktů fairtrade

Naši partneři:

 • Afro.cz